Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Zimní měl - upozornění pro začínající včelaře


Upozorňujeme začínající včelaře, že i v letošním roce je včelař podle Metodiky kontroly zdraví pro rok 2023 vydané Státní veterinární správou ČR povinen odevzdat směsný vzorek zimní měli ze všech včelstev z každého jednotlivého stanoviště. Je nutné v těchto dnech podložky očistit a čisté znovu vložit na dna úlů. Odběr měli se musí uskutečnit po cca 30 dnech, kdy se vzorky prosejí např. přes mateří mřížku, aby se ze vzorku odstranily mrtvé včely, vzorek se nechá asi 2-3 dny vyschnout (ne na topení, aby nedošlo ke slepení) a po odstranění nežádoucích příměsí se např. v kelímku od jogurtu odevzdá. Kelímek je nutné uzavřít např. papírovým ubrouskem a zajistit gumičkou. Na kelímek je nutné také doplnit jméno chovatele a počet včelstev, které vzorek obsahuje. Podrobnosti organizace sběru těchto vzorků výbor upřesní po svém zasedání, které bude 10.1.2023. Budeme vás ještě informovat.

2.1.2023, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět