Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Členství v našem spolku a pro začínajícího včelaře


V případě, že jste si koupili svoje první včelstvo, nezapomeňte na zákonou povinnost se zaregistrovat jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů a.s. v Hradišťku. Tato povinnost vyplývá z plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. v platném znění (http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2000-154-viceoblasti.html). Kontakty na pracovnici, která má na starost včely, najdete na http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely. Formulář pro registraci je na http://www.cmsch.cz/getattachment/a967f121-08ef-4e60-9a58-06005807938c/formular-vcelstva-1-6-012.pdf.aspx?lang=cs-CZ 

A změny během roku hlašte na formuláři http://www.cmsch.cz/getattachment/92e19198-eb5c-406c-bd6d-2a0079b7b753/Hlaseni_umisteni_stanovist.pdf.aspx?lang=cs-CZ

DÁLE uvedené od roku 2018 NEPLATÍ  Dále nezapomeňte na povinnost vždy (každoročně) ke konci února nahlásit stanoviště včelstev na příslušný obecní úřad, na kterém se stanoviště nachází. (Podrobnosti ve Formulářích na našem webu http://www.vsmbo.cz/dokumenty-a-formulare). To proto, aby vám včelstva zemědělci "nepostříkali chemickými koktejly"  :-(  

  ​Od roku 2018 musí dle novely zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb.v platném znění dle § 51, odst.2 si "profesionální uživatel" = ten kdo aplikuje postřiky, nezjišťuje stanoviště včel u obce, ale v "evidenci hospodářství" tj. u Českomoravské společnosti chovatelů HRADIŠTKO, kam to chovatel včel nejpozději každoročně musí nahlásit k 1.9.. Doporučujeme ale hlásit nová stanoviště v průběhu roku, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že to nebylo nahlášeno a tak tedy stříkal. Dle výše uvedeného ustanovení je tento ošetřovatel porostu povinen min. 48 hod. předem informovat o aplikaci přípravku všechny včelaře, kteří mají nahlášené stanoviště v okruhu 5 km od ošetřovaného pozemku.

Zpět