Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Členství v našem spolku a pro začínajícího včelaře


Členská přihláška je na této stránce až dole

 

V případě, že jste si koupili svoje první včelstvo, nezapomeňte na zákonou povinnost se zaregistrovat jako chovatel včel u Českomoravské společnosti chovatelů a.s. v Hradišťku. Tato povinnost vyplývá z plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. v platném znění (http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-2000-154-viceoblasti.html). Kontakty na pracovnici, která má na starost včely, najdete na http://www.cmsch.cz/ustredni-evidence/vcely (vpravo na tomto webu = KONTAKTY).

Formulář pro registraci je na 

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Hlaseni_poctu_vcelstev_(2).pdf 

A změny během roku hlašte na formuláři 

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Hlaseni_umisteni_stanovist_(2).pdf 

​Od roku 2018 musí dle novely zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb.v platném znění dle § 51, odst.2 si "profesionální uživatel" = ten kdo aplikuje postřiky, nezjišťuje stanoviště včel u obce, ale v "evidenci hospodářství" tj. u Českomoravské společnosti chovatelů HRADIŠTKO, kam to chovatel včel nejpozději každoročně musí nahlásit k 1.9.. Doporučujeme ale hlásit nová stanoviště v průběhu roku, aby se nikdo nemohl vymlouvat, že to nebylo nahlášeno a tak tedy stříkal. Dle výše uvedeného ustanovení je tento ošetřovatel porostu povinen min. 48 hod. předem informovat o aplikaci přípravku všechny včelaře, kteří mají nahlášené stanoviště v okruhu 5 km od ošetřovaného pozemku.

Zpět