Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Včely rezistentní k varoóze a jejich užitkovost


Zajímavý článek prof. Jaroslava Petra shrnuje užitkovost rezistentních včelstev ve srovnání s chemicky ošetřovanými včelstvy. Byl otištěn v časopisu Moderní včelař číslo 6/2022.

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

Vcely_rezistentni_k_varrooze_prosly_důlezitym_testem_MV6_2022.pdf

22.12.2022, Ing. Jiří Šturma

Zpět