Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy


Uveřejňujeme znovu stále platný a velice dobře zpracovaný "Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy". Jedná se o první demokratický pokyn, který nechává odpovědnost za včelstva na vůli chovatele, nic nenařizuje a chovatel je proto zodpovědný za zdravotní stav včel. Veškeré úhyny včelstev jsou proto pouze důsledkem práce včelaře. Včelař také ovlivňuje včelstva svých sousedů a proto i vůči nim by se měl o svá včelstva dobře starat.

V tomto materiálu je přehledně zpracován komplexní pohled na varoózu, její příčiny, možnosti tlumení rozsahu škod, které způsobuje. Tento pokyn je určen nejen začínajícím včelařům, ale hlavně těm, kteří se potýkají se zvýšenými úhyny včelstev. Jsou zde metody za použití syntetické tvrdé chemie, dále použití kyselin a také použití tzv. měkké chemie. Zvláště je zde zdůrazněn monitoring, který nám během sezony poskytuje obraz nákazy s velkým důrazem na použití přesnějších metod zjišťování počtů parazitů během roku. Jako nejméně přesný je zde uváděn monitoring přirozeného spadu roztočů na podložce. Každý včelař si může vybrat svoji techniku snižování nákazy. Je zde poprvé uvolněna možnost aplikace různých prostředků na ochranu včelstev se samozřejmou, nejdůležitější odpovědností chovatele včel vůči svým včelstvům, ale také vůči včelstvům svých kolegů včelařů v okolí.

Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varoózy

6.3.2023, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět