Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Úhynové roky včelstev a jejich předpověď


Zajímavý článek napsal velký chovatel včelstev Mgr. Bronislav Gruna. Napsal jej již v roce 2022 a zveřejnil ho v časopisu Moderní včelař číslo 6/2022. S jeho zněním vás se souhlasem autora seznámíme až dnešního dne, protože jsme čekali, zda se jeho předpoklady a závěry skutečně naplní. V současné době skutečně nastaly velké podzimní a zimní úhyny včelstev. Máme informace, že v oblastech, kde autor včelaří (jižní Morava), jsou celé organizace Českého svazu včelařů v nich došlo k hromadným úhynům včelstev u všech včelařů a mnoho členů nemá ani jediné přeživší včelstvo.

Je na volbě každého včelaře, zda bude po celou sezónu včelstva monitorovat na přítomnost kleštíka (varroa destructor) s využitím smyvu roztoče (práškový velmi jemný cukr, smyv alkoholem, využití CO2 - sodastream) a z tohoto vyvozovat průběžné závěry k možným zásahům (ošetření, kde je více možností od použití kyselin, aromatických látek typu thymol, ředění populace roztoče - tvorba oddělků a smetenců, až po odstranění zavíčkovaného plodu, přemetení na mezistěny atd.). Dále je nutné využít všech možností k zabránění zjevných, ale hlavně tichých loupeží, při kterých dochází k přenosu velkých množství roztočů. Nejdůležitější je však skutečnost, že při těchto loupežích dochází k velkému zamoření a zvýšené kontaminaci včelími viry, na které včelstva v konečné fázi pozdního léta kolabují. Na našem webu je v současnosti dostatek informací, aby se včelař mohl poučit a hlavně se zamyslet nad tím, co by mohl změnit ve svém chovu včel. Stále platí, že řadu opatření mohu udělat hned, řadu postupně a v řadě případů musím ovlivnit své okolí, aby i včelaři, kteří působí do vzdálenosti 2 - 3 km od mé včelnice se začali také chovat zodpovědně. Varroóza není onemocnění včelstev, které změníme jednotlivým zásahem zázračného prostředku, ale komplexním působením vícero druhů opatření. Jedná se o použití chemických látek s minimální dopadem na včely a jejich produkty, dále o technická a zootechnická opatření, která můžeme, (když budeme chtít) jednoduše kdykoliv použít. Je zimní období a je dostatek času vše nastudovat, promyslet a hlavně v nové sezóně zrealizovat. Informací je dostatek - nehledejme důvody proč to nejde, ale řešení, které se nabízí.

Článek Bronislava Gruny - Bude letos úhynový rok, MV 6/2022

20.2.2023, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět