Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Výše dotace 1.D


Dle informace, kterou jsme získali na webu ČSV, z.s. rozhodl Státní zemědělský intervenční fond, že všem chovatelům (tj. žadatelům, kteří požádali o dotaci k 15.9.2021)

se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 99 723 600 Kč pro rok 2021;

Po ověření Fond shledal, že na 621 990 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci. Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 160,37 Kč na 1 zazimované včelstvo.

160,37 Kč/1 zazimované včelstvo

Celková výše dotace na zazimovaná včelstva evidovaná v ústřední evidenci je tvořena součtem včelstev jednotlivých uznaných požadavků od chovatelů včel, tj. 99 723 600 Kč. Při výpočtu dotace Fond postupoval tak, že u jednotlivých požadavků byla vypočtená částka zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů.

Sekretariát ČSV vyplatí dotaci v nejkratším možném termínu jednotlivým chovatelům včel (nečlenům) a ZO ČSV po obdržení finančních prostředků na účet sekretariátu ČSV.

 

Ze všech členů našeho spolku, kteří žádali o tuto dotaci nebyl nikdo vyřazen pro závady v "Žádosti o dotaci", a proto by ji měli obdržet dle tohoto sdělení "v nejkratšim možném termínu" a plné požadované výši.

21.1.2022, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět