Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Pyrethroidy ne!


Po udělení souhlasu autorem, uveřejňujeme článek, který se zabývá použitím pyrethoidů v našich úlech. Zamysleme se nad použitím tvrdé chemie při ošetřování včelstev, kdy my sami jako včelaři vnášíme do úlů ale i do produktů včel cizorodé látky, o kterých nevíme, jak mohou působit na zdraví konzumentů - třeba i na zdraví našich dětí a vnuků.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Pyrethroidy_ne.pdf

23.5.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět