Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Připomínka platby členských příspěvků pro rok 2024


Připomínáme platbu členských příspěvků pro rok 2024. Příspěvky zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2023 tj. 200,- Kč za člena a 55,- Kč za jedno včelstvo dle stavu nahlášeného na Českomoravskou společnost chovatelů v Hradištku k 1.9.2023.

Platbu prosíme zasílat na účet 0272 915 415/0300, do variabilního symbolu prosím uveďte číslo chovatele a do zprávy pro příjemce jméno chovatele a počet včelstev za které platíte. Splatnost je do 31.12.2023! Pokud nebude platba uskutečněna, hrozí neplatiči ukončení členství v našem spolku.

20.10.2023, Ing. Jiří Šturma, předseda

QR Platba

Zpět