Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

"Oficiální" metodika šlechtění včely medonosné v ČR


V příloze přebíráme z webu "Včelaři sobě", se souhlasem autora Tomáše Ivanského, zajímavý článek o současném stavu "oficiální" plemenitby včely medonosné v ČR, který popisuje stav ke dni zveřejnění - rok 2019.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Metodika_slechtěni_vcel_v_CR.pdf

Zpět