Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Odběr zimní měli 2022, členské příspěvky pro rok 2022


Vážení přátelé,

dnešního dne výbor rozhodl o organizaci odběru zimní měli pro letošní rok.

U vašeho důvěrníka (viz příloha) budou od 10.1.2022 k dispozici kelímky od jogurtu na vysušenou zimní měl - bez nežádoucích příměsí (mrtvolky včel). Naplněné kelímky směsných vzorků zimní měli ze všech úlů každého vašeho stanoviště byste měli odevzdat opět u vašeho důvěrníka do 31.1.2022.

Nezapomeňte na kelímky doplnit počet včelstev ve vzorku (kelímku)!!!

Důvěrníci odevzdají všechny kelímky za svůj obvod do 5.2.2022 nákazovému referentovi př. Ing. Jiřímu Volfovi, Svojsíkova 1447, Mladá Boleslav.

Všechny kelímky s mělí a příslušnými seznamy za celý spolek budou odevzdány na SVS Mladá Boleslav ve stanoveném termínu do 14.2.2022.

Pokud "zapomětlivci" neodevzdají zimní měl včas, budou si muset tuto povinnost vůči veterinární správě zajistit sami.

Příloha - důvěrníci rok 2022:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Důvěrnici_2022.pdf

 

Připomínám, že někteří členové ještě nemají zaplacené členské příspěvky pro rok 2022. Zapomětlivci budou opět vyzvání k urychlenému doplacení a pokud nezaplatí, bude jim členství ve spolku ukončeno. Pokud někdo ví, že nechce být již členem, prosím aby tuto skutečnost neprodleně oznámil.

4.1.2022, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět