Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

O. Brenner - Nástavkový úl z hlediska života včelstva a jeho zákonitostí


Zveřejňujeme stežejní díla autorů, kteří mají i v dnešních dnech co říci začátečníkům, ale i včelařům, kteří chtějí své znalosti stále zdokonalovat a prohlubovat. Přínos českého autora př. O. Brennera je jeho úl, který je sice v dnešní době mírně překonán, ale i zde je nutné se zaměřit ne na technické provedení jeho úlu, který byl v době svého vzniku velice pokrokový, ale  opět na zákonitosti rozvoje včelstva v období měnícího se roku. Je samozřejmé, že práce jsou vždy poplatné době, ve které vznikají, ale základní zásady se ani po mnoha letech nemění. Doporučujeme tyto zásady chování včelstev promyslet a aplikovat v chovech i v dnešní době.

6.11.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

NASTAVKOVY_UL_z_hlediska_zivota_vcelstva_a_jeho_zakonitosti.pdf

Zpět