Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Nový pohled na to, jak škodí Varroa destructor


Po souhlasu spoluautora článku, který byl zveřejněn v časopisu Moderní včelař 12/2018, chceme informovat o nejnovějších poznatcích toho, jak se živí V. destructor na včelách a jaké metody používat při našem soužití s tímto parazitem. Musíme se v současné době smířit s heslem "celý rok s varroázou".

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/VD_vlkodlakem_MF_12_2018.pdf

Zpět