Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Nové složení výboru a volby funkcionářů spolku


Informujeme, že 1.11.2022 proběhla první výborová schůze po Valné hromadě roku 2022, na které byli zvoleni níže uvedení funkcionáři našeho spolku.

Složení výboru pro následující čtyři roky je následující:

 • Marek Feller - člen výboru
 • Petr Gottvald - člen výboru
 •  Aleš Horák - jednatel
 • Jan Hužera - člen výboru, asistent jednatele 
 • Emil Jambrózy - člen výboru 
 • Radim Janeček - člen výboru
 • Jiří Plaček - místopředseda
 • Ladislav Poušek - člen výboru
 • Ivana Prchalová - člen výboru
 • Radko Radoš - pokladník
 • Jiří Šturma - předseda
 • Josef Tobiška - člen výboru 
 • Miroslav Žahourek - nákazový referent

Výbor byl informován, že kontrolní komise bude pracovat ve složení:

 • Miroslav Knotek - člen kontrolní komise
 • Milan Kolátor - kontrolor (předseda)
 • Petr Kořínek - člen kontrolní komise

Dále bylo na tomto výboru rozhodnuto, že spolek bude dotovat 50% ceny léčiv (Varidol, Formidol 41, Formidol 81, kyselina mravenčí 85%), které budou požadovány jednotlivými členy spolku a zakoupeny na základě hromadné objednávky prostřednictvím spolku pro sezónu roku 2023 po 1.1.2023. Jaké budou ceny zatím není jasné, dle sdělení výrobců se bude jednat o nárůst cca 10 - 15%.

18.11.2023, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět