Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Národní dotace 1.D na zazimování včelstev 2022


Pro členy našeho spolku tj. nečleny ČSV, z.s. platí stejný postup jako v roce 2021. Rovněž tak obecně každý chovatel včel - nečlen jakéhokoliv spolku se těmito ustanovení může při podávání "Požadavku na dotaci 1.D" řídit.

Nečlenové ČSV, z.s. žádají na sekretariátu ČSV, z.s. a ne už na jednotlivých základních organizacích ČSV, kde mají včelstva umístěna. Zde si jen vyžádají "Potvrzení o umístění včelstev", která jsou jim ZO ČSV, z.s. povinna potvrdit.

Celé znění platného postupu:

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/postup-pro-podavani-pozadavku-1d_2022.pdf

Pokud bude člen našeho spolku chtít, může "Požadavek na dotaci 1.D" zaslat originálně podepsaný do 5.10.2022 pouze v papírové podobě př. Janu Hužerovi na adresu U Stadionu 975, Mladá Boleslav. Náš spolek předá "Požadavky na dotaci" hromadně, v předepsaném termínu - do 15.10.2022 (NOVĚ prodlouženo o 1 měsíc proti roku 2021) na sekretariát ČSV, z.s. v Praze.

Formuláře "Požadavku" a "Potvrzení o umístění včelstev" :

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/2022_pozadavek-na-dotaci_1-d-.pdf

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2022.pdf

Katastrální území, na kterých není nutné dodávat k Požadavku o dotaci 1.D tzv. Potvrzení o umístění  včelstev

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/katastralni-uzemi-bila-mista-2022-act.pdf

Statistické hlášení, které je nutno odevzdat s žádostí o dotaci:

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/podklady-pro-statistiku-2022.pdf

Nezapomeňte nahlásit stavy včelstev i na Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH) a jejich kopii rovněž zaslat př. Hužerovi tak, jak jsme vás již informovali.

 

1.9.2022, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět