Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Metodika kontroly zdraví 2024


Informujeme o zveřejnění nové Metodiky kontroly zdraví pro rok 2024 a povinných opatření, které z ní vyplývají.

Metodika-kontroly-zdravi-2024-vynatek-vcely

Navazující Metodický pokyn - citovaný ve výše uvedené "Metodice kontroly zdraví" najdete na našem webu Metodicky-pokyn-statni-veterinarni-spravy--pro-chovatele-vcel-k-prevenci-a-tlumeni-varroozy

Upozorňujeme, že stále je platná informace o nepovinnosti podzimního ošetření proti varroóze. Vše zůstává na odpovědnosti včelaře a jeho péči o včelstva během celého roku.

Pro rok 2024, stejně jako v roce 2023, stále platí :

Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev, matek a oddělků na vzdálenost větší než 3 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.

Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel bude povinen vést záznamy o ošetření včelstev (vzor formuláře - https://www.vsmbo.cz/uploads/mediafiles/75/1925.pdf ), což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace (napadení) byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.

5.1.2024, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět