Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Metodika kontroly zdraví 2023, členské příspěvky


Informujeme o zveřejnění nové Metodiky kontroly zdraví pro rok 2023 a povinných opatření, které z ní vyplývají.

https://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Metodika_kontroly_zdravi_-_vcely_2023.pdf

Upozorňujeme, že stále je platná informace o nepovinnosti podzimního ošetření proti varroóze. Vše zůstává na odpovědnosti včelaře a jeho péči o včelstva během celého roku.

Pro rok 2023 stále platí :

Úprava znění kódu na vyšetření moru včelího plodu (ExM110). Provedení vyšetření se bude nově týkat přemístění včelstev na vzdálenost větší než 3 km. Zároveň dochází ke sjednocení platnosti vyšetření v případě přemísťování včel, včelích matek a včelstev do konce příslušného kalendářního roku.

Úprava definice kódů na vyšetření na varroázu (ExM310, ExM330). Chovatel bude povinen vést záznamy o ošetření včelstev (vzor formuláře - https://www.vsmbo.cz/uploads/mediafiles/75/1925.pdf ), což umožní lepší kontrolu a tím i větší bezpečnost z hlediska zdravotní nezávadnosti medu. Povinnost provést ošetření včelstev v případě infestace byla rozšířena na všechny chovatele včel – všechna včelstva (původně se vztahovala pouze na kočující včelstva). Změna byla provedena z důvodu plošného rozšíření varroázy v chovech včel a tím zvýšené potřeby sledování a následného ošetření u všech včelstev, nikoli pouze u kočujících včelstev.

 

Dále bych chtěl požádat všechny členy, kteří ještě nezaplatili členské přísěvky na rok 2023, aby tak učinili v dohledné době, protože ten, kdo by neměl tyto příspěvky zaplacené do 31.12.2022, riskuje ukončení členství v našem spolku z důvodu neplnění základní povinnosti danou našimi Stanovami.

27.12.2022, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět