Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Co jsem udělal špatně ...? A je východisko?


Zajímavý článek, který  se zabývá současnou situací v chovech včel a možná východiska, která se nabízí, přebíráme z časopisu Moderní včelař č. 12/2019.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Tazeni_proti_roztoci.pdf

Chceme tyto zajímavé poznatky srovnat s přístupem vedení našeho hegemonního včelařského spolku, který zveřejnil svůj výhled na řešení problematiky v chovu včel jako výstup ze společného jednání včelařských spolků se zástupci státní správy, které proběhlo v listopadu 2019. Povšiměte si hlavně úvodu tohoto výstupu, který klade důraz hlavně na zachování stávajícího stavu, toho, co se osvědčilo a toho co budovaly generace předchůdců. Je snaha lpět na  nesmyslných opatřeních, jako je například odběr zimní měli, které plní pouze statistickou funkci a neřeší zdravotní situaci jednotlivých včelstev u chovatele na konkrétním stanovišti. Absolutně jsou pominuty současné problémy, které tíží jednotlivé chovatele včel a hlavně, co je nejdůležitější pro naše včely.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

Pracovni_porada_vcelařskych_spolků_CSV.pdf

Naše návrhy na řešení aktuální (i akutní) problematiky jsou:

http://www.vsmbo.cz/uploads/mediafiles/148/1751.pdf

11.12.2019, Ing. Jiří Šturma

Zpět