Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Základní, zásadní práce včelařských odborníků


Zveřejňujeme na našem webu v sekci odborných článků stežejní díla čtyř autorů ( C. I. Farrar, C. L. Corkins, O. Brenner, Z. Žák), kteří mají i v dnešních dnech co říci začátečníkům, ale i včelařům, kteří chtějí své znalosti stále zdokonalovat a prohlubovat. Je samozřejmé, že práce jsou vždy poplatné době, ve které vznikají, ale základní zásady se ani po mnoha letech nemění. Doporučujeme tyto zásady chování včelstev promyslet a aplikovat v chovech i v dnešní době.

http://www.vsmbo.cz/odborne-clanky

6.11.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět