';

Včelařská výstava - nejvýznamnější akce letošního jara


Zveme vás na jarní setkání všech zapálených fandů do včelařského oboru. V březnu organizuje velké setkání včelařů náš partner - Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s.. Bude to nejvýznamnější akce letošního jara.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/plakat.jpg

http://www.vcelarime-sami.cz/vcela/

V případě více zájemců o návštěvu této velké výstavy, můžeme v zájmu snížení dopravních nákladů zorganizovat společnou cestu, kdy se podělíme o vzniklé náklady. (Vážní zájemci se mohou telefonicky ohlásit u Ing. Jiřího Šturmy, tel. - viz kontakty na webu)

 

Zpět