Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Přišla odpověď na Otevřený dopis ministru zemědělství


Po zaslání Otevřeného dopisu ministru zemědělství, který náš spolek spolupodepsal a o němž jsme vás informovali http://www.vsmbo.cz/otevreny-dopis-ministrovi-zemedelstvi , jež se týkal stanoviska ČSV, z.s. a jeho republikového výboru, že nebudou administrovat "technické dotace" dle vyhlášky 148/2019 pro nečleny Svazu, přišla odpověď z 20.11.2019 zodpovědného náměstka ministra Mgr. Patrika Mlynáře

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Odpověď_otevřeny_dopis_10_2019_

priloha_728018632_1_55496_2019-MZE-16232_1.pdf (Zásadní věta je zvýrazněna) 

Bohužel však stanovisko ČSV, z.s. a jeho republikového výboru z 23.11.2019 se nemění viz:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

Informace_o_administraci_dotace_po_RV_11_2019.pdf

Jsme tedy zvědavi na to zda ČSV, z.s. ustoupí ze svého diskriminačního stanoviska a bude administrovat tuto dotaci pro všechny žadatele bez rozdílu členství či nečlenství v zájmovém spolku tj. pro všechny včelaře tak, jak se k tomu zavázalo v předchozích jednáních.

 

 

Zpět