Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Povinná metodika kontroly zdraví pro rok 2020


Informujeme o zveřejnění nové Metodiky kontroly zdraví pro rok 2020 a povinných opatření, které z ní vyplývají.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

metodika-kontroly-zdravi-zvirat-vynatek-vcely.pdf 

Upozorňujeme na novinku, že již není povinné podzimní ošetření proti varroóze. Vše zůstává na odpovědnosti včelaře a jeho péči o včelstva během celého roku. Proto Státní veterinární správa vydala Metodický pokyn, ve kterém jsou možnosti ošetřování a hlavně možnosti monitoringu napadení detaině specifikovány.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

metodicky_pokyn_svs_pro_chovatele_vcel_k_prevenci_a_tlumeni_varroazy.pdf

Zpět