Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Národní dotace 1.D pro rok 2021


Pro členy našeho spolku tj. nečleny ČSV, z.s. platí stejný postup jako v roce 2020. Rovněž tak obecně každý chovatel včel - nečlen jakéhokoliv spolku se těmito ustanovení může při podávání "Požadavku na dotaci" řídit.

Nečlenové ČSV, z.s. žádají na sekretariátu ČSV, z.s. a ne už na jednotlivých základních organizacích ČSV, kde mají včelstva umístěna. Zde si jen vyžádají "Potvrzení o umístění včelstev", která jsou jim ZO ČSV, z.s. povinna potvrdit.

Celé znění platného postupu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/postup-pro-podavani-pozadavku-2021.pdf

Pokud bude člen našeho spolku chtít, může "Požadavek na dotaci 1.D zaslat originálně podepsaný do 5.9.2021 v papírové podobě na adresu našeho spolku (Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s., 17. listopadu 1335, 293 01 Mladá Boleslav). Náš spolek předá "Požadavky na dotaci" hromadně, v předepsaném termínu - do 15.9.2021 na sekretariát ČSV, z.s. v Praze.

Formuláře "Požadavku" a "Potvrzení o umístění včelstev" :

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/pozadavek-na-dotaci_1-d-vyplnitelny-.pdf

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2021-vyplnitelne.pdf

Katastrální území, na kterých není nutné dodávat k Požadavku o dotaci 1.D tzv. Potvrzení o umístění  včelstev

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/katastralni-uzemi-kde-nepusobi-zakladni-organizace-csv-z-s-pro-rok-2021.pdf

Statistické hlášení, které je nutno odevzdat s žádostí o dotaci:

fyzická osoba

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/podklady-pro-statististicky-vykaz-v-roce-2021-fyzicka-osoba-vyplnitelne.pdf

nebo právnická osoba

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/podklady-pro-statististicky-vykaz-v-roce-2021-pravnicka-osoba-vyplnitelne.pdf

Nezapomeňte nahlásit stavy včelstev i na Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH) a jejich kopii rovněž zaslat př. Hužerovi tak, jak jsme vás již informovali.

 

19.8.2021, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět