Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Metodika kontroly zdraví 2021, kelímky měl, členské příspěvky


Informujeme o zveřejnění nové Metodiky kontroly zdraví pro rok 2021 a povinných opatření, které z ní vyplývají.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/

Metodika_kontrovy_zdravi_-_vcely_2021.pdf

Upozorňujeme, že stále je platná informace o nepovinnosti podzimního ošetření proti varroóze. Vše zůstává na odpovědnosti včelaře a jeho péči o včelstva během celého roku.

Novinkou pro rok 2021 jsou opatření při přesunu včelstev, matek, oddělků, smetenců (paketů) na větší vzdálenost než 10 km od stávajícího stanoviště a dále kratší platnost (4 měsíce od data odebrání vzorku) vyšetření na mor včelího plodu (americká hniloba včelího plodu), které je nutné vlastnit při výše uvedených přesunech. (Vše je zvýrazněno žlutě v této metodice kontroly zdraví).

Dále bych chtěl informovat, že od 1.1.2021 bude možné si vyzvednout kelímky od jogurtu na měl u př. Ing. Jiřího Volfa (volf.jiri@centrum.cz; tel.: 608 375 615, Svojsíkova 1447, 293 01 Mladá Boleslav). Měl se bude opět odevzdávat do 31.1.2021 u př. Ing. Volfa a př. Pouška (Koněvova 133, Mladá Boleslav - Čejetice). Podrobnosti k odběru zimní měli budou zveřejněny později.

Dále bych chtěl požádat všechny členy, kteří ještě nezaplatili členské přísěvky na rok 2021, aby tak učinili v dohledné době, protože ten, kdo by neměl tyto příspěvky zaplacené do 31.12.2020, riskuje ukončení členství v našem spolku z důvodu neplnění základní povinnosti danou našimi Stanovami.

10.12.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět