Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Krajina pro včely


Upozorňujeme vás na kvalitní dokument "Krajina pro včely", který je uveřejněn na Youtube. Jedná se o inspirativní dokument, který by mohl být zajímavý i pro místní samosprávy, zemědělské podniky či jejich představitele, na soukromé osoby vlastnící neplodné půdy apod.. I my včelaři, jako vlastníci půdy bychom se měli zamyslet nad tím, jak pomoci včelstvům v dnešní  převčelené krajině. Apelujte všude, kde to bude jen trochu možné a sdílejte tento materiál se všemi, kteří by mohly v této věci něco učinit. Třeba si někdo uvědomí, jak je dnes potřebné pomoci včelám a dalšímu hmyzu.

https://www.youtube.com/watch?v=_4Hrl2Xpuyg&feature=youtu.be

Příběhy ze života – lidí a včel.
Úbytek včel a dalších opylovačů znamená, že člověka čekají problémy. Včely nejsou jen producenty medu a dalších zdravých látek. Opylováním se starají o třetinu našich potravin a většinu přírodních vitamínů. Udržují rozmanitost rostlinných druhů. Bez včel by byl náš život chudší.
Naštěstí jsou možnosti, jak včelám pomáhat. Našli jsme s kamerou nadšence, kteří vysévají a vysazují rostliny pro výživu včel, pro jejich lepší kondici a imunitu. Přeměňují kousky krajiny na kvetoucí pastvu pro včely. 
Podnikatel, který na svém pozemku založil druhově bohatý les. Agronom, co dbá na vysévání nektarodárných biopásů na polích. Další agronom přeměnil zahradu a humna v políčka, na kterých pěstuje kvetoucí rostliny od jara do podzimu.  Geolog pomohl proměnit intenzivně obhospodařované trávníky průmyslového areálu  v druhově bohaté louky. Revírník, který s lesními dělníky zvyšuje v lese množství pastvy pro včely.
Prostředí zdravé pro včely je zdravé i pro člověka.

26.3.2020, Ing. Jiří Šturma

Zpět