';

Kauza Včelpa s.r.o., dceřiné společnosti Českého svazu včelařů z.s. pokračuje


Kauza prodeje Včelpa pokračuje otevřeným dopisem "kupujícího" Petra Vydry, který byl odsouhlasen 26.11.2017 Republikovým výborem Českého svazu včelařů z.s.. Tento "kupující" se nemůže do dnešních dnů do objektu Včelpa ani podívat :-(

Zajímavé počtení hororového přístupu k obchodnímu partnerovi, který chce koupit inzerovaný podnik, jenž je na pokraji úpadku. Poučné pro současné členy ČSV z.s., aby věděli, jak se s jejich majetkem hospodaří. Pro ty, co opustili řady členstva našeho hegemonního včelařského spolku je to zadostiučiněním, že se na tomto marasmu již nepodílejí.

Stav ke dni 12.2.2018; dle sdělení zúčastněných se ke dni 7.3.2018 nic nezměnilo a př. Vydra se do Včelpa nemůže ani podívat.

Otevřený dopis:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Otevřeny_dopis.pdf

Příloha č.1, citovaná v otevřeném dopisu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/přiloha_c._1.pdf 

Příloha č.2, citovaná v otevřeném dopisu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Přiloha_c._2.PDF

Příloha č.3, citovaná v otevřeném dopisu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Přiloha_c._3.pdf

Příloha č.4, citovaná v otevřeném dopisu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Přiloha_c._4.PDF

Příloha č.5, citovaná v otevřeném dopisu:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Přiloha_c._5.PDF

Zpět