Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Informace z ministerstva zemědělství


Zveřejňujeme informaci z ministerstva zemědělství, kterou jsme mailem obdrželi dne 16.3.2020.

17.3.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

 

Dobrý den,

z pověření pana náměstka Mgr. Patrika Mlynáře zasílám vyjádření sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ke skutečnosti, že činnost rybářů, myslivců a včelařů není v rozporu s Rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob.

Toto stanovisko bude zveřejněno na webu MZe.

Děkuji

Martin Žižka  

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

zástupce náměstka pro řízení Sekce lesního hospodářství

a

ředitel Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17

117 05 Praha 1

tel: +420 221 812 826

e-mail: martin.zizka@mze.cz

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Informace_MZe_-_myslivost_-_ryby_-_vcely.pdf

Zpět