Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Hlášení stavů včelstev k 1.9.2021


Vážení přátelé,

v těchto dnech či několika málo následujících obdržíte nebo jste již obdrželi v papírové nebo mailové podobě formulář tradičního hlášení na Českomoravskou společnost chovatelů, kterou jste jako chovatelé včel povinni vyplnit a odeslat dle stavů k 1.9.2021. Upozorňujeme, že hlášení je možné odeslat v papírové podobě, mailem, přes internetové webvé rozhraní nebo prostřednictvím Portálu farmáře. Ve všech případech je nutné toto hlášení poslat až po 1.9.2021 !!!

Webové rozhraní je ošetřeno tak, aby nebylo možné jeho vyplnění před tímto datem.

Papírové a mailové hlášení posílejte rovněž až po tomto datu.

Portál farmáře je možné vyplnit již dříve, ale systém ho nebere jako hlášení k 1.9., ale jako běžné hlášení v průběhu roku. Proto i zde vyplňujte až po požadovaném termínu tj. po 1.9.2021.

Pokud nedodržíte výše uvedená opatření, mohou být komplikace při žádostech o dotaci 1.D na zazimování včelstev. Systém dotací 1.D a Hlášení na ČMSCH je totiž kontrolován na stejná data a pokud stavy nesouhlasí, není dotace 1.D poskytnuta.

!!! Nezapomeňte rovněž na naši spolkovou povinnost člena spolku kopii Hlášení zaslat zpracovateli všech dat př. Janu Hužerovi na adresu U Stadionu 975, Mladá Boleslav (pokud posíláte v papírové podobě) nebo v mailové podobě na mail našeho spolku vsmbo@vsmbo.cz !!!

Příloha - Dopis včelařům z ČMSCH 

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Dopis_vcelařům_2021_CMSCH.pdf

13.8.2021, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět