Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Dotace 1.D - zazimování včelstev 2020 ! ZMĚNA oproti dřívějším letům !


Pro členy našeho spolku tj. nečleny ČSV, z.s. platí zvýrazněné (zažlucené) odstavce. Rovněž tak obecně každý chovatel včel - nečlen jakéhokoliv spolku se těmito ustanovení může při podávání "Požadavku na dotaci" řídit.

VELKÁ ZMĚNA je v tom, že nečlenové ČSV, z.s. žádají na sekretariátu ČSV, z.s. a ne už na jednotlivých základních organizacích ČSV, kde mají včelstva umístěna. Zde si jen vyžádají "Potvrzení o umístění včelstev", která jsou jim ZO ČSV, z.s. povinna potvrdit.

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/vcelarstvi8_priloha_text-web.pdf

Pokud bude člen našeho spolku chtít, může "Požadavek na dotaci 1.D. zaslat originálně podepsaný do 5.9.2020 na adresu našeho spolku nebo ji odevzdat na Valné hromadě (výroční schůzi), která se bude 5.9.2020 konat v Domě kultury v Mladé Boleslavi. (Pozvánka bude následovat). Náš spolek zajistí předat "Požadavky na dotaci" hromadně, v předepsaném termínu - do 16.9.2020 na sekretariátu ČSV, z.s. v Praze.

Formuláře "Požadavku" a "Potvrzení o umístění včelstev" :

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/pozadavek-na-dotaci_1-d-podpora-vcelarstvi-v-roce-2020.pdf

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/potvrzeni-o-umisteni-vcelstev-2020.pdf

Katastrální území, na kterých není nutné dodávat k Požadavku o dotaci 1.D tzv. Potvrzení o umístění  včelstev (zvýrazněno žlutě): 

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/bila-mista-2020.pdf

Doplňujeme Statistické hlášení, které je nutno odevzdat s žádostí o dotaci:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/podklady-pro-statistiku-fo-2020-act.pdf

 

Nezapomeňte nahlásit stavy včelstev i na Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH) (dopis s kódem nutným pro přihlášení přes webové rozhraní dostanete v nejbližší době nebo lze použít tento písemný formulář 

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/hlaseni_poctu_vcelstev.pdf ).

Viz též dopis ČMSCH:

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/informace-z-cmsch-2020.pdf

 

3.8.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět