Členské příspěvky 2019


Vážená přítelkyně, vážený příteli,

dovolte mi, abych Vám opět po roce připomněl nutnost zaplacení Vašeho členského příspěvku. V souladu s usnesením členské schůze je jeho letošní výše upravená v důsledku povýšení našeho Svépomocného  fondu a snížení státní dotace na všechna "léčiva" na 200,- Kč za člena a 55,- Kč za jedno včelstvo, které jste zaregistrovali k 1.9.2019.

Prosím Vás proto, tak jako v minulých letech, o jeho úhradu na náš spolkový účet číslo 0272915415/0300 nejpozději do 31.12.2019. Jako variabilní symbol použijte Vaše číslo chovatele a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a počet včelstev, které touto platbou zároveň pojišťujete u Svépomocného fondu.

Pokud byste neměli členské příspěvky uhrazeny do konce letošního roku, pak by muselo být Vaše členství v našem spolku ukončeno.

9.10.2019, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět