';

Žádosti o dotaci 1.D - pokyny k vyplnění platné pro rok 2019


  Upozorňujeme na skutečnost, že Český svaz včelařů, z.s. jako jediný žadatel v ČR vydal "Vnitrosměrnici k poskytování dotace 1.D" na zazimovaná včelstva. 

Ze zveřejněné Vnitrosměrnice v časopisu  a na webu ČSV vyplývá, že letos bude použit stejný postup jako v roce 2016, 2017 a 2018. Upozorňujeme hlavně na skutečnost, že včelaři by měli použít k výplatě svůj bankovní účet (vždy jej v žádosti o dotaci vyplnit), aby se předešlo potížím s plnou mocí při výplatě dotace 1.D v hotovosti. Pro rok 2019 je výplata a zaslání dotace v plné výší (tj.bez strhávání jakýkoliv částek) a pro všechny žadatele bez rozdílu na bankovní účet zrovnoprávněna s výplatou v hotovosti - o formě výplaty rozhoduje ten, kdo o dotaci žádá. Nikdo nemá právo vám vnucovat jinou formu výplaty dotace, než jakou jste uvedli na „Žádosti o dotaci“!

Existují tři možnosti umístění včelstev a je nutné správný výběr jedné z možných variant, které jsou uvedeny níže.

Princip bude takový, že

- 1 -. pokud včelař žádající o dotaci má včelstva umístěna na "území" nějaké základní organizace ČSV, pak podává žádost u této ZO ČSV, z.s..

 

- 2 -. Pokud má včelař umístěna včelstva na tzv. území nikoho = (tj. „které v důsledku ukončení činnosti nebo nefunkčnosti ZO ČSV není pokryto organizací ČSV") a zároveň další včelstva na území v působnosti nějaké základní organizace ČSV, pak podává žádost o dotaci u této základní organizace ČSV, z.s. a nemusí dokládat toto umístění včelstev formulářem tzv. „Potvrzením o umístění včelstev...“. 

Tímto „Potvrzením o umístění včelstev …“ se dokládají pouze stanoviště, která se nacházejí v působnosti vícero základních organizací ČSV, z.s..

Doporučujeme, po loňských zkušenostech, všechny Žádosti o dotaci na příslušných formulářích na tyto ZO ČSV zasílat DOPORUČENĚ a nechat si kopii pro svoji potřebu. Loni některé ZO ČSV popírali převzetí těchto Žádostí o dotaci a dotaci vyplatili až po urgencích. 

 

- 3 -. Pokud má včelař včelstva umístěna pouze "na území nikoho" - kde nepůsobí v roce 2019 žádná organizace ČSV, z.s. ( viz příloha uvedená dole), pak podává "Žádost" u jednatele př. Jana Hužery, U Stadionu 975, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 603 969 029. Pouze na tuto zde uvedenou adresu Žádosti o dotaci zasílejte.

Výbor zajistí u skupiny č. 3 hromadné odeslání na sekretariát ČSV do Prahy.

Upozorňujeme, že na druhé straně Žádosti o dotaci je statistické hlášení, jehož vyplnění není povinné, ale pouze doporučené.

Veškeré formuláře, vztahující se k Žádosti o dotaci na zazimovaná včelstva 1.D najdete na našem webu v sekci Dokumenty, "Formulář pro dotaci 1.D platný pro rok 2019" popřípadě "Interaktivní formuláře" pro jednotlivé formy dotace http://www.vsmbo.cz/dokumenty-a-formulare .

!!! ODEVZDÁVEJTE pouze originálně podepsané žádosti. Není možné posílat tyto žádosti o dotaci mailově. Chyběl by originální podpis!!!

 Nezapomeňte vždy se žádostí o dotaci odevzdávat i kopii hlášení, jejíž formulář jste zřejmě obdrželi v měsíci srpnu z Hradištka z Českomoravské společnosti chovatelů. Zde máte nahlášena všechna stanoviště. Počty včelstev platné k 1.9.2019 budete hlásit po 1.9.2019 a nejpozději do 15.9.2019.

Termín žádosti o dotaci 1.D je do 16.9.2019, prosíme ale žádosti za včelaře, kteří patří do skupiny č. 3, kteří žádají u př. Hužery, dodat dříve tj. nejpozději do 10.9.2019 to proto, abychom mohli vše administrativně zkontrolovat a vytelefonovat případné chyby a nedostatky. Neúplné žádosti by nám asi byly zamítnuty.

Včlelaři z Hruboskalska dodají "Žádosti" př. Tobiškovi, který je protokolárně předá v ZO ČSV, z.s. Hrubá Skála nebo je do ZO zašle písemně doporučeným dopisem.

         7.8.2019    Jiří Šturma, předseda VSMBO                

Příloha: http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/katastralni-uzemi-bila-mista-2019.pdf

Zpět