';

Upřesnění platby členských příspěvků na účet spolku


Pro ty, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek, znovu připomínáme:

Vážení přátelé, zaslali vám mail, který se týkal platby členských příspěvků na rok 2019. Pro ty, kteří si zvolí platbu převodem na účet, což pokladník preferuje a doporučuje, upřesňujeme platební podmínky:

Prosíme o úhradu na účet 272915415/0300, variabilní symbol - Vaše číslo chovatele a do textové zprávy pro příjemce platby prosíme uveďte Vaše jméno a počet včelstev, za které platíte.

Stejný postup byl použit u platby členských příspěvků v minulém roce a slouží k lepší identifikaci jednotlivých plateb. Prosíme, dodržte platbu do konce roku 2018, protože po tomto datu bude na neplatiče pohlíženo jako na ty, kteří nechtějí být dále členy spolku.

Děkujeme, výbor VSMBO

Zpět