Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Pozvánka na internetové školení - on-line přednášku


Obdrželi jsme pozvánku na další on-line přednášku, jejíž znění najdete v příloze. Doporučujeme pro všechny, kterým není stav naší krajiny lhostejný, což by včelařům být nemělo.

20.11.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Se_vcelaři_o_vcelach.pdf

Zpět