Warning (2): preg_match(): No ending delimiter '/' found [APP/View/Layouts/default.ctp, line 59]

Otevřený dopis na ministerstvo zemědělství zaslaný Spolkem krušnohorských včelařů


Zveřejňuji plné znění otevřeného dopisu zaslaného Spolkem krušnohorských včelařů na ministerstvo zemědělství (MZe), které hodnotí společné jednání některých včelařských spolků se zástupci MZe a Státního intervenčního fondu, které se uskutečnilo ve dnech 20. a 21.11.2019 v Nasavrkách, o kterém jsem vás informoval na našem webu 

http://www.vsmbo.cz/spolecne-jednani-spolku-za-ucasti-statni-spravy---nasavrky-112019 .

Z tohoto dopisu vyplývá, že zatím ze strany státní správy není patřičná odezva na současnou kritickou situaci v našem včelařském oboru. Osobně bych chtěl vyjádřit postoj našeho spolku, že se chceme v každém případě účastnit každé projednávané problematiky, která pomůže situaci našich včel stabilizovat a umožní nápravu současného stavu.

Otevřený dopis:

 http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Dopis_MZ1_Krusnohorskych_vcelařů.pdf

14.1.2020, Ing. Jiří Šturma, předseda

Zpět