';

Přírodní výběr lepší než chemie ve včelstvech?


Vážení přátelé,

chtěl bych vás informovat o zajímavé knížce, kterou napsal Ing. Jan Peterek. Jedná se o autora, který sice včelaří kratší dobu, ale zastává stejnou názorovou platformu v chovu včel, o kterou se snažíme v našem spolku i my. Jedná se o chov s žádnou respektive minimální úrovní používání chemie. Při zhoršeném životním prostředí, které je kontaminováno chemií nejen v našem okolí, ale i v úlovém prostředí, je stále více důležité, aby včelaři využívali spíše nechemické tj. např. zootechnické postupy. Při nich dosáhneme stejných výsledků ve zdravotním stavu včelstev.

Jsem stejného názoru jako autor této knížky, která má název „ Hledání a rozchov přirozeně odolných včelstev pomocí metodiky na sv. Jana“. Autor v ní propaguje využití přírodního výběru, který nám příroda nabízí. Na základě něho jsme schopni se opět vrátit k životu včelstev bez kontaminace produktů, které člověk využívá a k přirozenému rozmnožování prostřednictvím tiché výměny matek. V současné době je totiž nejdůležitějším kriteriem v chovu včel jejich odolnost vůči všem parazitům a nemocem.

Kdo shlédnul prezentaci uveřejněnou na našem webu

http://www.vsmbo.cz/uploads/contents/3/371-peterek-prirodni-selekce.pptx

má již představu o tezích, které jsou v knížce popisovány. Cena publikace je 390,- Kč a je ji možné objednat na mailu peterekj@seznam.cz .

Autor přislíbil i přednášku na jarní členské schůzi našeho spolku.

29.10.2018 - Ing. Jiří Šturma

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Titulka_ořez.png

http://www.vsmbo.cz/app/webroot/uploads/filemanager/Konec_-_obsah_ořez.png

Zpět