';

Doplnění v sekci Odborné články o citaci Zákona o rostlinolékařské péči a Vyhlášky o ochraně včel ...


V sekci Odborné články jsme doplnili na základě množících se dotazů ze strany včelařů citaci části Zákona o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb. v pl. znění ke dnešnímu dni a části Vyhlášky MZe č. 327/2012 Sb. v pl. znění o ochraně včel, zvěře, ... .

Činíme tak proto, že zemědělci velmi často v současné době pochybně komunikují se včelaři a nesprávně informují o použití prostředků na ochranu rostlin, které jsou nebezpečné včelám.

Ing. Jiří Šturma, 9.4.2018

Zpět